วงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band) หรือรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า คอนเสิร์ตแบนด์ (Concert Band)   เป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นมาจากการผสมผสานเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าชนิดต่างๆเป็นสำคัญ และส่วนใหญ่ก็จะเลือกเครื่องดนตรีตามความเหมาะสมในการบรรเลง  ในเรื่องของสถานที่ในการใช้บรรเลงก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ร่ม ห้องประชุม หรือห้องแสดงบทเพลง แต่ในปัจจุบันมีการนำเอาวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band ) มีการนำมาแสดงในที่พื้นที่กลางแจ้งแล้ว   และเรื่องของบทเพลงในการใช้บรรเลงในวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )จะเป็นบทเพลงที่มีการเขียนขึ้นใหม่หรือมีการเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรีที่เล่น  โดยวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )มีเครื่องดนตรีประกอบดังต่อไปนี้  1.กลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwind) ประกอบไปด้วย แซ็กโซโฟน, บาสซูน, โอโบ, คลาริเนท, ฟลูท และปิคโคโล ( ในการใช้เครื่องดนตรีกลุ่มนี้ในบางโอกาสมักใช้ผู้เล่นคนเดียวกันในการเล่น )  2.กลุ่มเครื่องทองเหลือง (Brass) ประกอบไปด้วย ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, ทูบา, ยูโฟเนียม, เฟรนช์ฮอร์นและคอร์เน็ต  และ 3.กลุ่มเครื่องตีประกอบจังหวะ (Percussion)  ประกอบไปด้วย กลองทิมปานี, กลองเล็ก, กลองใหญ่, กิ่ง, มาริมบา, ฉาบ และระฆังราว ( ซึ่งในการใช้เครื่องดนตรีแต่ละอย่างนั้นขึ้นอยู่กับบทเพลงที่บรรเลง)

วงซิมโฟนิคแบนด์ มีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง ลองดูตามรูปนี้ประกอบได้เลย

โดยปกติแล้ววงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band) จะเป็นการนั่งบรรเลงเป็นหลัก ในขณะที่ทำการนั่งบรรเลงบทเพลงก็จะมีผู้อำนวยเพลง (Conductor)  เป็นคนที่คอยควบคุมจังหวะและปรับความสมดุลของบทเพลงให้เกิดความไพเราะ เพลงที่ใช้บรรเลงในวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band ) ส่วนใหญ่มักเป็นเพลงทั่วๆ ไปหรือเพลงที่ใช้เฉพาะในงานนั้นๆ  ซึ่งบทเพลงที่นำมาใช้ในการบรรเลงจะต้องเป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาใช้กับวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band ) เท่านั้น  เนื่องจากในการเรียบเรียงเสียงประสานผู้ที่เรียบเรียงฯ จะต้องรู้จำนวนของผู้เล่นและเป็นผู้กำหนดเครื่องดนตรีทั้งหมดเอง  เมื่อไรก็ตามที่มีเรียบเรียงบทเพลงให้วงที่มีจำนวนนักดนตรีมากมาให้วงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )ที่มีนักดนตรีน้อย  ก็จะส่งผลเสียงทำให้การบรรเลงเพลงในครั้งนั้นไม่เป็นไปตามทำนองหลักของเพลง มีบางส่วนขาดหายไปก็ได้เนื่องจากมีจำนวนของนักดนตรีที่ไม่เท่ากัน  เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )จะมีเครื่องดนตรีการบรรเลงจำนวนมากให้เลือก  ซึ่งในการเลือกก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยในการเลือก เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีการเลือกเครื่องดนตรีที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลทำให้การแสดงของวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )ออกมาไม่สมบูรณ์แบบได้