งซิมโฟนิคแบนด์ โอกาสที่ใช้บรรเลง

 

วงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )  เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นวงที่พัฒนามาจากวงโยธวาทิต (Military Band) ที่เป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจการของทหาร ยกตัวอย่างเช่น บรรเลงสำหรับเดินแถวทหาร บรรเลงเพื่อทำการปลุกใจทหาร ฯลฯ  ซึ่งต้องบอกว่า  วงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band ) จะมีลักษณะของวงคล้ายกับวงโยธวาทิตทุกอย่าง เพียงแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันก็เท่านั้นเอง  ส่วนในเรื่องของความแตกต่างก็คือ วงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band ) จะ “นั่งบรรเลง”  ส่วนวงโยธวาทิตจะเดินหรือทำการแปรขบวนกลางแจ้ง

 

วงโยธวาทิต (military band)
ภาพนี้คือ วงโยธวาทิต (military band) แตกต่างกันเพียง “ยืน” กับ “นั่ง” บรรเลง

 

โดยในปัจจุบัน วงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )   เป็นที่รู้จักมาขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สามารถสังเกตได้จากจำนวนวงที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีในการแข่งขัน  ซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน วงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )  ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงโยธวาทิตในการแข่งขันชิงแชมป์วงโยธวาทิตไปแล้วในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือต่างประเทศ  นอกจากนี้แล้วต้องบอกว่า วงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )   โอกาสที่ใช้บรรเลงมีเพิ่มขึ้นมากและถูกนำมาแสดงกลางแจ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หลายๆคนเข้าใจและเข้าถึงบทเพลงที่ใช้ในการบรรเลง ร่วมไปถึงนำมาแสดงเพื่อให้รู้ถึงความสามารถของคนไทยในการเล่นวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )  ไม่เพียงแต่เท่านี้วงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )  ยังถูกนำมาบรรเลงในโอกาสสำคัญๆอีกด้วย  ยกตัวอย่างเช่น  งานบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ งานบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ การรับเสด็จ ขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต  เป็นต้น   แต่อย่างไรก็ดีในการเล่นของวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band ) ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จัดงานว่าต้องการที่จะนำเอาวงวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )ไปใช้ในการบรรเลงเพลงในงานหรือโอกาสนั้นๆหรือไม่ เพราะวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )สามารถที่จะนำไปใช้ในการบรรเลงเพลงในโอกาสต่างๆได้ตามความเหมาะสม  แต่ว่าในการเล่นของวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band ) ต้องใช้พื้นที่ในการเล่นพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วในการเล่นแต่ละครั้งจะต้องเตรียมในเรื่องของสถานที่ให้พร้อมก่อนที่จะเล่น  แถมต้องบอกว่าในการเล่นวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band )ในโอกาสต่างๆนั้นทางวงจะต้องรู้ว่ามีบทเพลงอะไรบ้างหรือจะบรรเลงบทเพลงใดบ้าง เนื่องจากบทเพลงที่ใช้ในการเล่นจะต้องดูจำนวนของผ็เล่นดนตรีและจำนวนเครื่องเล่นที่ใช้ในการเล่น เนื่องจากเมื่อไรก็ตามที่เลือกบทเพลงมาบรรเลงไม่เป็นไปตามความเหมาะสม อาจจะทำให้การบรรเลงเพลงของวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band ) ในโอกาสหรืองานนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่ไพเราะอย่างที่ควรจะเป็น