หัวใจซิมโฟนิค คืออะไร เรามีคำตอบให้

โดยวงซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band ) เป็นวงที่ใช้การนั่งในการบรรเลงเพลงเป็นหลัก ซึ่งจะมีคนในการควบคุมจังหวะและปรับความสมดุลของเพลง ในการบรรเลงเพลงของวงซิมโฟนิคแบนด์จะมักจะเป็นบทเพลงทั่วไปหรือเพลงที่ใช้ในงานนั้นๆ  และต้องบอกว่าบทเพลงที่ใช้นั้นจะต้องทำการเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  ที่สำคัญที่สุดที่จัดว่าเป็นหัวใจของซิมโพนิค คือ  ผู้ที่เรียบเรียงบทเพลงที่ใช้ในการบรรเลง  เนื่องจากผู้ที่เรียบเรียงจะต้องรู้จำนวนของผู้เล่นดนตรีและเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเล่นของวงซิมโฟนิคแบนด์ทั้งหมด เพื่อที่จะได้เรียบเรียงเพลงให้เหมาะสม  เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีการเรียบเรียงของวงซิมโฟนิคแบนด์ที่มีจำนวนคนที่มากและเครื่องดนตรีที่มากกว่าไปเล่นกับวงซิมโฟนิคแบนด์ที่มีจำนวนคนที่น้อยกว่าและมีเครื่องดนตรีที่น้อยกว่า ก็จะส่งผลทำให้เล่นไม่เป็นทำนองเดียวกับเพลงหลักหรือทำนองหลักของเพลงบางส่วนขาดหายไป เนื่องจากจำนวนคนมีไม่เท่านั้น

 

ในวงซิมโฟนิคแบนด์  จะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี  ได้แก่ เครื่องลมไม้,   เครื่องทองเหลือง  และเครื่องประกอบจังหวะ  นอกจากนี้แล้วอาจจะมีเครื่องสายบางชิ้นที่ถูกนำมาใช้ในการเล่น  ส่วนใหญ่แล้วขนาดของวงซิมโฟนิคแบนด์จะมีขนาดปานกลาง คือ มีนักดนตรีประมาณ 30-45 คน   ซึ่งในการนำวงซิมโฟนิคแบนด์ออกไปแสดงในแต่ละครั้งนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน   แต่อย่างไรก็ตามหัวใจของวงซิมโฟนิคแบนด์ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคือ นักดนตรีที่จะต้องรู้จังหวะในการเล่นและรู้จักที่จะฝึกฝนตัวเองให้เกิดความชำนาญ เพราะหากอาศัยส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะบรรเลงบทเพลงอันไพเราะออกมาให้ฟังได้  ดังนั้นทุกส่วนของวงซิมโฟนิคแบนด์จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ

 

Conductor

 

ทั้งหมดนี้คือ สิ่งนักดนตรีจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงซิมโฟนิคแบนด์  นอกจากนี้แล้วต้องบอกว่าในปัจจุงบันวงซิมโฟนิคแบนด์ได้กลายเป็นส่วนของวงโยธวามทิตไปแล้วในการแข่งขันวงโยธวาทิตในระดับต่างๆ เพื่อที่จะประกาศศักยภาพในการเล่นดนตรีให้คนอื่นได้ชมอย่างมีความสุข  อีกหนึ่งอย่างที่จัดว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การทำความรู้จักกับตัวโน๊ตและเครื่องดนตรีที่ตัวเองใช้ เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าใจในส่วนของที่ต้องรับผิดชอบหรือส่วนต่างๆของวงก็จะยิ่งทำให้เรามีพัฒนาการในด้านฝีมือเพิ่มมากขึ้นด้วย  เนื่องจากสิ่งบางสิ่งต้องสร้างขึ้นไม่สามารถที่จะรอได้